ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ: Οι θέσεις μας για την Διοίκηση του Δήμου

Αποτέλεσμα εικόνας για εργαζομενοι δήμος φυλής

Μια σύγχρονη, αποτελεσματική διοίκηση στον Δήμο Φυλής θα πρέπει να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα (αιρετοί) όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό (υπάλληλοι). 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το προσωπικό του Δήμου μας αποτελεί το κλειδί για οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου μας . Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ουσιαστικό διάλογο τόσο με τους κοινωνικούς φορείς όσο και με τους εργαζόμενους, ένα διάλογο που θα έχει κοινό παρονομαστή τις υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών στους Δημότες μας. 

"Και σκαφτιάς ακόμη να ’σαι, στην τέχνη σου δεν προκόβεις ποτέ αν ο μόχθος σου δεν είναι λυτρωμός σου"

Από ποιους δημόσιους υπαλλήλους έχει ανάγκη ο Δήμος φυλής;  
Από υπαλλήλους που να γνωρίζουν καλά τον σεβασμό στο μόχθο και την περιουσία του πολίτη, που βγαίνουν από το ατομικό κέλυφος, και θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία κοινωνικών σκοπών όπως ακριβώς υποδηλώνουν και οι λέξεις: Κρατικός Υπάλληλος.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι στόχος κάθε σύγχρονης πολιτείας 

Η ριζική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής , απαιτεί ρήξεις με τον κομματισμό, με τις πελατειακές σχέσεις και τα ρουσφέτια (και με τους εκπροσώπους αυτής της κουλτούρας στο εσωτερικό του), αλλά και με την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης της πολύπαθης περιοχής μας. Απαιτεί, δηλαδή, ισχυρή πολιτική βούληση (καθώς και την ανάληψη του σχετικού «πολιτικού κόστους») που ποτέ δεν έδειξαν οι ως τώρα διοικήσεις. Στην Ελληνική Αυγή δεν μας αγγίζει το «Πολιτικό κόστος . 

Οι ως τώρα Διοικήσεις αντί να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, λειτούργησαν με στόχο αυτά που αναφέραμε παραπάνω. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις οι στόχοι τους, υποβάθμισαν συστηματικά τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής παρουσιάζοντας ως βασικούς υπευθύνους για την κακή κατάσταση που επικρατεί τους εργαζόμενους. Όχι μόνο δεν ήρθαν σε σύγκρουση με τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, αλλά αντίθετα την ενίσχυσαν: οι κάθε λογής παρατρεχάμενοι, η παράκαμψη των υπηρεσιακών δομών, οι κομματικές «εξυπηρετήσεις», ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων κ.λπ. αναπαρήγαγαν νοσηρά φαινόμενα και δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν φαινόμενα διαφθοράς. 

Για την ουσιαστική ανατροπή αυτής της κατάστασης πρέπει να καταπολεμηθούν οι βασικοί παράγοντες που καλλιεργούν την κουλτούρα της αδιαφορίας και της μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας πρέπει να αναζητηθούν: 

 • Στην αναξιοκρατία και την κομματικοποίηση στις προσλήψεις και στην υπηρεσιακή εξέλιξη. Στην ισοπέδωση και την απαξίωση της γνώσης του προσωπικού. 
 • Στην απουσία συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων (που θα είναι δημοσιοποιημένοι και θα ελέγχονται). 
 • Στην αποτροπή ανάπτυξης πρωτοβουλίας και στην αποθάρρυνση διατύπωσης άποψης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου, στοιχειοθετημένης μάλιστα στο γνωστικό του αντικείμενο και ενισχυμένης με την εμπειρία του 
 • Στην παράκαμψη των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία χάραξης σχεδιασμού. 
 • Στη μη αξιοποίηση ικανών υπαλλήλων, με εξειδικευμένες γνώσεις, στις κατάλληλες θέσεις. 

Παράλληλα, ο περιορισμός των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έχει συνοδευτεί με την πρόσληψη εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στη λειτουργία των υπηρεσιών . 

Δύο στοιχεία συνθέτουν την αιτία των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και στον πολίτη: 

 • Η ίδια η πολιτική που καλείται κάθε φορά να εφαρμόσει η διοίκηση και που καθορίζει τον τύπο των σχέσεών της με τον πολίτη. 
 • Οι ελλείψεις σε τεχνικούς εκσυγχρονισμούς που θα κάνουν πιο αποτελεσματική την παροχή υπηρεσιών. Το παράδειγμα της ιστοσελίδας του Δήμου φυλή είναι αρκετό ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ εκτός από την προσωπική προβολή του Δημάρχου . 
Αποτέλεσμα εικόνας για δήμαρχος διαφθορα

Βασικός στόχος της Ελληνικής Αυγής είναι ένα πρότυπο διοίκησης, που θα απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε πελάτες. Γι' αυτό και αξιώνουμε ένα πλαίσιο πολιτικής που θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αξιοποίηση των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Διοίκηση ορθολογικά οργανωμένη με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης 

Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο ρόλο στους υπαλλήλους, με δικαιώματα και ουσιαστικές ευθύνες, αλλά και με πραγματική λογοδοσία. 

Δικαιώματα συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας τους και ελέγχου της πορείας των προγραμμάτων και της δουλειάς τους, ώστε να αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι πρωτοβουλίες τους. 

Όραμά μας μια διοίκηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των πολιτών. 

Προγραμματισμός, και αποτελεσματικότητα 

Αποτέλεσμα εικόνας για χαρούμενοι υπαλλήλων

 1. Ορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αποτίμηση του αποτελέσματος. 
 2. Επαναξιολόγηση του ρόλου, της δομής και της λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, ώστε να καταρτιστεί εκ νέου προγραμματισμός με βάση τους στόχους της υπηρεσίας, με τη συμμετοχή των ίδιων των υπηρεσιακών παραγόντων , των σωματείων των εργαζομένων, των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
 3. Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλους τους τομείς 
 4. Κάλυψη των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών 
 5. Eξασφάλιση αντικειμενικότητας στις υπηρεσιακές μεταβολές και στην επιλογή των θέσεων της διοικητικής ιεραρχίας. 
 6. Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και δημιουργική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Πάγια θέση μας είναι η Επιλογή του Γενικού Γραμματέα να καλύπτεται από εν ενεργεία υπάλληλο του Δήμου Φυλής που πληρεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης. 
Αποτέλεσμα εικόνας για γραφείο γενικου γραμματέα

Διαφάνεια και έλεγχοι - Έλεγχο της απόδοσης των υπηρεσιών και της προώθησης του έργου

Αποκλειστικός σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές: 

 • Οικονομίας, 
 • Αποδοτικότητας και 
 • Αποτελεσματικότητας, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση του οράματος της Διοίκησης. 

Αρμόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών. 

-Περιλαμβάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους βάσει των διαθέσιμων πόρων, αλλά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
-Ενημέρωση του Δημάρχου άμεσα κατά περίπτωση
-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου ανά τρίμηνο για τους διενεργούμενους ελέγχους, τα πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και τον βαθμό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση. 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Αποτέλεσμα εικόνας για έλεγχος υπαλλήλων

Κατά τα τελευταία έτη οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (εισβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς σε πολλούς κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής, Ένας από τους τομείς αυτούς είναι σίγουρα και η Δημόσια Διοίκηση. Οι μεγάλες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουν κατά τα τελευταία έτη οι Δημόσιες Διοικήσεις οδηγούν στην διεύρυνση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε συνδυασμό με νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας. 

Στην Ελληνική Αυγή έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσουμε τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οδηγεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες ο Δήμος Φυλής παρέχει υπηρεσίες και απλοποιεί την επικοινωνία του πολίτη Επιπλέον, οδηγεί σε ορθολογική χρήση και αξιοποίηση πόρων , διευκολύνει τις διοικητικές και οργανωτικές δομές του φορέα και παρέχει νέες δυνατότητες συνεργασίας. 

1. Δημιουργούμε πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που έχει δυναμικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να αναπτύσσονται συνεχώς νέες, έχοντας ως απώτερο στόχο την ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τον Δήμο Φυλής, καθώς και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τους χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία.
2. Ταυτόχρονα, ο πολίτης, η επιχείρηση και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος, έχει την δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχοντας έτσι στην βελτίωση τους. 
3. Στόχος μας η ανάπτυξη εξωστρέφειας και αποδοτικών καναλιών επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκομένους αλλά και στην ευρύτερη στρατηγική του φορέα για την τόνωση της Ηλεκτρονικής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης . 

Η Η.Δ. αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργία της Διοίκησης. 
Από την εφαρμογή της θα ωφεληθούν τόσο ο δήμος όσο οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. 

Τα οφέλη που παρέχονται από την Η.Δ. είναι: 
 1. Μείωση του κόστους των υπηρεσιών. 
 2. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 3. Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 
 4. Η ελάττωση της άμεσης επαφής των πολιτών με τις υπηρεσίες. 
 5. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών και επέκταση της διαθεσιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών(24 ώρες) 
 6. Ελάττωση φαινομένων διαφθοράς. 
 7. Συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών. 
 8. Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση. 
 9. Άμεσος έλεγχος από τον πολίτη για όποια διαδικασία συναλλαγής έχει αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Ψηφιακή υπογραφή 

Αποτέλεσμα εικόνας για Ψηφιακή υπογραφή

Εισάγουμε υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή σε όλες τις υπηρεσίες όπως και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 

Η έντυπη διαδικασία σύνταξης και διεκπεραίωσης εγγράφων προκαλεί, πέραν του οικονομικού κόστους, ένα μεγάλο ποσοστό διοικητικής καθυστέρησης και ανεπάρκειας στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. 

Ο ουσιαστικός χρόνος απασχόλησης μειώνεται αισθητά κατά την έντυπη διαδικασία, ιδίως, προσθέτοντας το χρόνο που χρειάζεται για την ανεύρεση και την επανέκδοση εγγράφων που χάνονται, ενώ η χρονοσήμανση και η ηλεκτρονική καταχώρηση ελαχιστοποιούν τα περιθώρια χρονικής καθυστέρησης και ενισχύουν τη λογοδοσία. 

Οι ανθρωποώρες που ξοδεύονται, αφαιρούν από την αποτελεσματικότητα και την πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αδιαφάνεια και η κακοδιοίκηση. 

Η αδυναμία ουσιαστικής παρακολούθησης της πορείας των εγγράφων, ανά στάδιο υπογραφής, καθώς και η χρονική καθυστέρηση αποτελούν βασικές αιτίες για τη διαιώνιση αυτού, που ονομάζεται πελατειακό κράτος, όπου το ζήτημα της απλής διεκπεραίωσης των διοικητικών πράξεων μετατρέπεται σε «ουσιαστική» υπόθεση, που χρειάζεται παρέμβαση. 

Περιβαλλοντική παράμετρος 

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η έγγραφη διαδικασία των διοικητικών πράξεων αποτελεί μία εξαιρετικά κοστοβόρο για το περιβάλλον διαδικασία, αφού καταναλώνονται δέντρα, χρησιμοποιείται νερό και απελευθερώνονται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Εκτιμάται ότι για να παραχθεί ένα κιλό χαρτιού, παράγεται περίπου ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα CO2, ενώ για την παραγωγή μιας σελίδας χαρτιού Α4 χρειάζονται περίπου 10 λίτρα νερού, οπότε, με αυτά τα δεδομένα, ο τεράστιος όγκος των διοικητικών εγγράφων με τις αρκετές σελίδες ανά έγγραφο, καταναλώνει τόνους νερού και αποψιλώνει τα δάση, ενώ απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 

Ενδεδειγμένη μέθοδος 

Προκύπτει, με βάση τα ανωτέρω, ότι η ενδεδειγμένη μέθοδος για καλύτερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, με λιγότερο κόστος και περιβαλλοντικά φιλικότερη, είναι η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 

Το κράτος εξοικονομεί πόρους, ενώ διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θεσμική του λειτουργία, αποδυναμώνοντας τις πηγές διαφθοράς και κακοδιοίκησης, στην κατεύθυνση οικοδόμησης ισχυρών και ουσιαστικών θεσμών διακυβέρνησης, με βάση τον Στόχο 16, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Με την υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής υπογραφής στη διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων ενισχύονται οι αρχές του διοικητικού δικαίου και ιδίως η αρχή της χρηστής διοίκησης και του δημοσίου συμφέροντος, αφού προκύπτει αντικειμενικά ουσιαστική και άμεση ωφέλεια για το κράτος και τους πολίτες. 

Η κατ' αρχήν θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης αποτελεί βήμα εξέλιξης, όμως στις λεπτομέρειες υφίστανται οι κίνδυνοι επικράτησης των διοικητικών αντιλήψεων του παρελθόντος, που εκτιμούν ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν θα πρέπει να αλλάξει. 

Η διάταξη αυτή, ναι μεν εισάγει την υποχρέωση, όμως μεταθέτει χρονικά το σημείο πλήρους εφαρμογής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ευρύτερων εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής, ενώ παράλληλα δίνει ελαστικά περιθώρια, ως προς το τεχνικό σκέλος υλοποίησης της ρύθμισης. 

Η αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εφαρμογή της έγκειται μάλλον στην πολιτική βούληση και την κοινωνική απαίτηση, παρά στη νομοτεχνική τεκμηρίωση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
Αποτέλεσμα εικόνας για Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο δημου

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο είναι μια αναγκαιότητα στις μέρες μας κι αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσω της απουσίας του. 

Σύμφωνα με την Α.Π. ΔΙΑΔΠ/3753/19.2.2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ηλεκτρονική Διοίκηση», όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι, έπρεπε να αντικαταστήσουν το χειρόγραφο σύστημα Πρωτοκόλλου με Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο από της 03-09-2001, παρ’ όλα αυτά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στον Δήμο Φυλής. 

Αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με τη χρησιμοποίηση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα μειονεκτήματα του Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου. 

Στην πραγματικότητα η διαδικασία της φυσικής διακίνησης των εγγράφων και των υποθέσεων είναι χρονοβόρα από υπάλληλο σε υπάλληλο διότι γίνεται μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων και βιβλίων διακίνησης τα οποία διογκώνουν ακόμη περισσότερο το γραφειοκρατικό μέρος της διεκπεραίωσης των εγγράφων.. 

Τα αρχεία μπορούν να τα δουν και να ανακτηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης και ενημέρωσης ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση εγγράφων. 

Η μετάβαση από το Χειρόγραφο Πρωτόκολλο στο Ηλεκτρονικό γίνεται ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, ακεραιότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια στη διακίνηση εγγράφων. Επίσης δίνουμε την δυνατότητα στου πολίτες να κάνουν αναζήτηση του εγράφου τους ηλεκτρονικά και να βλέπουν την πορεία του. 

Επιμόρφωση Υπαλλήλων 

Αποτέλεσμα εικόνας για υπαλληλοι

Σύνθημα μας σε αυτό τον τομέα είναι: 

 • Προσφέρω στον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας μου,γι’ αυτό εκπαιδεύομαι
 • Εκπαιδεύομαι για να παρέχω στους πολίτες υπηρεσίες με ποιότητα

Η επαρκής και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμουβ και τη συστηματική μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης της περιοχής και μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Η εκπαίδευση παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο γενικευμένο αίτημα για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του παραγόμενου έργου καθώς και για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 


ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα διοίκησης. Δυστυχώς, πολλές μακροχρόνιες έρευνες και στατιστικές φανερώνουν άσχημα πράγματα όσον αφορά ατυχήματα και θανάτους από τη δουλειά, και σοβαρές αρρώστιες που προκλήθηκαν από τις συνθήκες εργασίας. 

Από τα σημαντικότερα θέματα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία είναι οι συνθήκες και οι τρόποι λειτουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ μέσα από αυτό τίθονται ακόμη περισσότερα θέματα που μπορεί να διατυπωθούν με τη μορφή ερωτήσεων όπως: τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες πόσο σοβαρά είναι και που οφείλονται; οι συνθήκες εργασίας είναι οι κατάλληλες, χρειάζονται βελτίωση; υπάρχουν όλες οι ασφαλείς και κατάλληλες προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο; 

Στην Ελληνική Αυγή θεωρούμε υποχρέωση μας να προσφέρουμε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Στο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να επικρατούν τέτοιες συνθήκες εργασίας που να το καθιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές και υγιεινό, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων. 

Μεγάλο πρόβλημα για την υγεία και την ασφάλεια του εργαζόμενου αποτελούν οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας του. Δυστυχώς, δε χρειάζονται οι στατιστικές και οι ερευνητικές μελέτες για να μας πιστοποιήσουν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικρατούν έως και άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 

Για του παραπάνω λόγους προχωρούμε άμεσα μέτρα για : 

· Διαπίστωση των αιτιών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή βλάβες υγείας
· Ανάπτυξη μεθόδων για αποφυγή των πρώτων
· Άμεση γνωστοποίηση των μεθόδων αυτών στους άμεσα ενδιαφερομένους
· Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και αναγκαίες τροποποιήσεις
· Αρχείο στατιστικών στοιχείων
· Συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας  

Συστήνουμε επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων. 

 • Η επιτροπή ή ο αντιπρόσωπος θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τα καθήκοντα τους είναι τα εξής: 
 • Μελέτη των συνθηκών εργασίας, πρόταση μέτρων για βελτίωση και επίβλεψη του προσωπικού. 
 • Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων να προτείνουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. 
 • · Επισήμανση του κινδύνου σε χώρους και θέσεις εργασίας και πρόταση μέτρων για την αποφυγή τους. Αυτό το πράγμα βοηθά και στην πολιτική πρόληψης των ατυχημάτων που συμβαίνουν μέσα στην επιχείρηση. 
 • Πρέπει να ενημερώνουν την διοίκηση για τις επαγγελματικές ασθένειες που συμβαίνουν στο χώρο. 
 • Ενημέρωση για τα νέα παραγωγικά μηχανήματα, εργαλεία, και για τους νέους παραγωγικούς τρόπους λειτουργίας, όσο βέβαια αυτά επηρεάζουν την υγιεινή και την ασφάλεια.
Το πρόγραμμα θα επικαιροποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούμε αποστείλετε τις προτάσεις ή τις ενστάσεις σας στο: ayghfylis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου